מחסני תאורה – חסות לתכנית עיצוב
במאי: אורן מיוחס
Director: Oren Meyuhas